√лавна¤   ѕубликации    ƒостижени¤    ƒоска объ¤влений  √остева¤ 

ћатер≥али наук.-практ.конференц≥њ Д≤нформац≥йно-культуролог≥чна та мистецька осв≥та (консенсус, партнерство, стандарти) в контекст≥ Ѕолонського процесуФ.-’арк≥в: ’ƒј , 2005.-с.255-256

‘орми, методи та дидактичн≥ засоби формуванн¤ педагог≥чноњ культури викладач≥в вищоњ техн≥чноњ школи у дистанц≥йному курс≥

“вердохлебова Ќ.≈.

Ќа сучасному етап≥ розвитку осв≥ти у вищ≥й школ≥ склалас¤ визначена нев≥дпов≥дн≥сть м≥ж соц≥альною значим≥стю удосконалюванн¤ ¤кост≥ п≥дготовки викладач≥в техн≥чноњ школи ≥ р≥внем њхньоњ педагог≥чноњ культури. ¬ир≥шенн¤м ц≥Їњ проблеми займаЇтьс¤ створена в ”крањн≥ ц≥л≥сна система безперервноњ осв≥ти, найефективн≥шим засобом забезпеченн¤ ¤коњ Ї дистанц≥йне навчанн¤. ¬икладач≥, ¤к≥ п≥двищують р≥вень своЇњ педагог≥чноњ п≥дготовки у дистанц≥йному курс≥, мають можлив≥сть навчатис¤ без в≥дриву в≥д основноњ д≥¤льност≥, в≥льно планувати св≥й навчальний граф≥к (темп, зм≥ст, форми навчанн¤ з урахуванн¤м власних можливостей ≥ побажань).

Ќами було поставлене питанн¤ ви¤вити форми, методи ≥ дидактичн≥ засоби навчально-виховного процесу, ¤к≥ в оптимальн≥й м≥р≥ спри¤тимуть формуванню педагог≥чноњ культури викладач≥в вищоњ техн≥чноњ школи у дистанц≥йному навчанн≥.
‘орма навчанн¤ Ц орган≥зац≥йна сторона навчанн¤, що передбачаЇ склад ≥ угрупованн¤ студент≥в, структуру зан¤ть, м≥сце ≥ тривал≥сть його проведенн¤, роль ≥ специф≥ку д≥¤льност≥ тих, кого навчають. ѕри використанн≥ дистанц≥йноњ форми навчанн¤ застосовуютьс¤ традиц≥йн≥ методи, але при цьому в корен≥ м≥н¤ютьс¤ прийоми ≥ зм≥ст њх використанн¤, що в першу чергу залежить в≥д застосуванн¤ комп'ютерних або ≥нших ≥нформац≥йних засоб≥в. ” цьому випадку методи стають б≥льш багатогранними й ор≥Їнтуютьс¤, насамперед, на актив≥зац≥ю п≥знавальноњ д≥¤льност≥ викладач≥в, розвиток творчих ум≥нь ≥ навичок, формуванн¤ творчого профес≥йно-ор≥Їнтованого мисленн¤. ¬иб≥р метод≥в навчанн¤ у дистанц≥йному курс≥ спр¤мований на дос¤гненн¤ конкретного р≥вн¤ знань, ум≥нь, навичок.

ƒл¤ того, щоб викладач техн≥чного ун≥верситету по-справжньому зануривс¤ в роботу, потр≥бно, щоб ц≥л≥, ¤к≥ ставл¤тьс¤ перед ним у ход≥ навчальноњ д≥¤льност≥, були не т≥льки зрозум≥лими, але й придбали особист≥сну значим≥сть ≥, таким чином, знайшли позитивний емоц≥йний в≥дгук. ” цьому допомагають технолог≥њ активних орган≥зац≥йних форм ≥ метод≥в у дистанц≥йному навчанн≥. 

√оловна в≥дм≥нн≥сть дистанц≥йного навчанн¤ Ц ор≥Їнтац≥¤ на самост≥йне вивченн¤ матер≥алу викладачем. —амост≥йн≥сть засвоЇнн¤ навчального предмету Ц зас≥б розвитку творчих ум≥нь викладача. “ому навчальний матер≥ал, ¤кий застосовуЇтьс¤ у дистанц≥йному курс≥, повинен бути самодостатн≥м ≥ допомагати одержувати бажан≥ знанн¤.

ƒл¤ дос¤гненн¤ високих результат≥в у формуванн≥ компонент≥в педагог≥чноњ культури викладач≥в зм≥ст ≥нформац≥йного матер≥алу дистанц≥йного курсу потребуЇ спец≥альноњ п≥дготовки.  ожний зас≥б, використаний у п≥дготовц≥ зм≥сту, в тому числ≥ д≥ленн¤ на смислов≥ одиниц≥, застосуванн¤ вар≥ант≥в шрифту, кольору, ауд≥о та в≥деофрагмент≥в, повинен бути доц≥льним ≥ не ≥снувати окремо, а зм≥стовно поЇднуватис¤ з ≥ншими засобами. 
“екст дистанц≥йного курсу маЇ бути орган≥зований у такий спос≥б, щоб надана ≥нформац≥¤ дозвол¤ла особ≥, що навчаЇтьс¤, створити св≥й власний ≥нформац≥йний прост≥р, ¤ким би вона могла керувати, доповнювати його, адаптувати або евристично розвивати, а також структурувати у зручний дл¤ себе вигл¤д. ќтже, п≥дготовка тексту та використанн¤ дидактичних засоб≥в щодо подач≥ текстовоњ ≥нформац≥њ стаЇ системною, р≥зноплановою д≥¤льн≥стю тьютора.

” дистанц≥йному навчанн≥ в процес≥ особист≥сноњ взаЇмод≥њ в сп≥льн≥й д≥¤льност≥ викладач≥в реал≥зуютьс¤ дидактичн≥ та виховн≥ задач≥, ≥нструментом вир≥шенн¤ ¤ких виступаЇ сп≥лкуванн¤. ” дистанц≥йному курс≥ широко використовуютьс¤ засоби компьютерноњ телекомун≥кац≥њ: форум, електронна пошта, чати, ¤к≥ в≥др≥зн¤ютьс¤ м≥ж собою можлив≥стю взаЇмод≥њ суб'Їкт≥в осв≥ти в реальному час≥ (безпосередн≥й д≥алоговий режим та асинхронн≥ комун≥кац≥њ).
Ќеобх≥дно зазначити, що формуванн¤ педагог≥чноњ культури викладач≥в вищоњ техн≥чноњ школи в≥дбуваЇтьс¤ беспосередньо на робочому м≥сц≥, що надаЇ змогу поповнювати не т≥льки теоретичний багаж, але й одночасно вт≥лювати одержан≥ знанн¤ в практику, експериментувати, конструювати, реал≥зовувати своњ творч≥ знах≥дки. 

 

E-mail: natatv@kpi.kharkov.ua ©

»спользование данной информации допускаетс¤ только со ссылкой на источник и с разрешени¤ автора

Hosted by uCoz