√лавна¤   ѕубликации    ƒостижени¤    ƒоска объ¤влений  √остева¤ 

“еор≥¤ та методика навчанн¤ фундаментальних дисципл≥н у вищ≥й школ≥: «б≥рник наукових праць.-  ривий –≥г: ¬идавничий в≥дд≥л Ќћетј”, 2006.-296 с.-—.230-234.

 

«ј—“ќ—”¬јЌЌя ƒ»—“јЌ÷≤…Ќќѓ ‘ќ–ћ» Ќј¬„јЌЌя ” ѕ≈ƒј√ќ√≤„Ќ≤… ѕ≤ƒ√ќ“ќ¬÷≤ ¬» Ћјƒј„≤¬ “≈’Ќ≤„Ќ»’ ”Ќ≤¬≈–—»“≈“≤¬  

Ќ.™.“вердохлЇбова

м.’арк≥в, Ќац≥ональний техн≥чний ун≥верситет У’арк≥вський пол≥техн≥чний ≥нститутФ

natatv@kpi.kharkov.ua  ten@ic.kharkov.ua

’арактерною ознакою сучасноњ парадигми осв≥тньоњ системи Ї поширенн¤ особист≥сно ор≥Їнтованого п≥дходу, спр¤мованого на розвиток творчих можливостей людини, критичного мисленн¤, вм≥нн¤ приймати р≥шенн¤ у складних профес≥йних та соц≥альних умовах. “ому практично у вс≥х розвинутих крањнах св≥ту у ход≥ реформуванн¤ систем осв≥ти зроблений поворот у розвитку педагог≥чних технолог≥й з основною метою розвитку ум≥нн¤ самост≥йно здобувати потр≥бну ≥нформац≥ю, вид≥л¤ти проблеми й шукати шл¤хи њхнього рац≥онального вир≥шенн¤, критично анал≥зувати одержуван≥ знанн¤ ≥ застосовувати њх дл¤ р≥шенн¤ нових задач [1]. ѕри всьому р≥зноман≥тт≥ технолог≥й навчанн¤ (д≥алог≥чних, проблемних, модульних) реал≥зац≥¤ педагог≥чних функц≥й залишаЇтьс¤ за викладачем.

Ќа в≥дм≥ну в≥д викладач≥в вищих навчальних заклад≥в педагог≥чного проф≥лю, ¤к≥ мають профес≥йну вищу педагог≥чну осв≥ту, збагачену особистим досв≥дом викладанн¤ в школ≥ ≥ досв≥дом педагог≥чних досл≥джень в асп≥рантур≥ педагог≥чних ун≥верситет≥в, викладач≥ багатьох ун≥верситет≥в техн≥чного проф≥лю не мають профес≥йноњ педагог≥чноњ п≥дготовки, а Ї фах≥вц¤ми р≥зних предметних областей, не ор≥Їнтованих на профес≥йну д≥¤льн≥сть у сфер≥ вищоњ осв≥ти. “ому виникаЇ об'Їктивна необх≥дн≥сть у спец≥альн≥й науково забезпечен≥й педагог≥чн≥й п≥дготовц≥ фах≥вц≥в техн≥чного проф≥лю, ¤к≥ зд≥йснюють педагог≥чну д≥¤льн≥сть у вищому навчальному заклад≥.

«а даними ё.√.‘ок≥на, науковими основами профес≥йноњ психолого-педагог≥чноњ переп≥дготовки фах≥вц≥в непедагог≥чного проф≥лю повинн≥ стати законом≥рност≥, що впливають на об'Їкти ≥ процеси у сфер≥ осв≥ти, в≥домост≥ про актуальн≥ дл¤ викладача психолог≥чн≥ процеси, ¤вища ≥ законом≥рност≥ засвоЇнн¤ студентами зм≥сту вищоњ осв≥ти, що враховують особливост≥ вже сформованого профес≥йного мисленн¤ фах≥вц≥в, ¤к≥ освоюють викладанн¤ у вищому навчальному заклад≥, особливост≥ становленн¤ профес≥йних ¤костей студент≥в у конкретн≥й предметн≥й област≥ [2].

≤з впровадженн¤м в осв≥тн≥й процес нових педагог≥чних ≥ ≥нформац≥йно-комун≥кац≥йних технолог≥й викладач вищоњ техн≥чноњ школи повинен опанувати функц≥¤ми консультанта, порадника, виховател¤. ÷е потребуЇ в≥д нього спец≥альноњ педагог≥чноњ п≥дготовки, високого р≥вн¤ педагог≥чноњ культури, реал≥зац≥њ педагог≥чних ≥нновац≥й.

ћи вважаЇмо, що системою, ¤ка забезпечуЇ розвиток потреби у профес≥йному педагог≥чному вдосконаленн≥ й формуванн≥ педагог≥чноњ культури викладача, може бути система дистанц≥йного навчанн¤, ¤ка Ї одним ≥з шл¤х≥в реал≥зац≥њ неперервноњ осв≥ти. ћи розгл¤даЇмо дистанц≥йне навчанн¤ ¤к форму, що використовуЇ у взаЇмод≥њ ≥ взаЇмодоповненн≥ р≥зн≥ технолог≥њ навчанн¤, кращ≥ традиц≥йн≥ та ≥нновац≥йн≥ засоби, ¤к≥ забезпечують доставку основного обс¤гу матер≥алу; ≥нтерактивну взаЇмод≥ю у процес≥ навчанн¤; наданн¤ можливост≥ самост≥йноњ, парноњ ≥ груповоњ роботи; контроль та оц≥нюванн¤ навчальних дос¤гнень прот¤гом всього процесу навчанн¤. Ќа нашу думку, перевагою дистанц≥йного  навчанн¤ Ї можлив≥сть навчанн¤ без в≥дриву в≥д основноњ д≥¤льност≥ викладача та на¤вн≥сть в≥льного граф≥ку навчанн¤, насичений ≥ швидкий зворотний зв'¤зок з тьютором ≥ одногрупниками.

¬ ”крањн≥ накопичений багатий досв≥д впровадженн¤ дистанц≥йноњ форми навчанн¤ вищими навчальними закладами. —п≥вроб≥тниками ѕроблемноњ лаборатор≥њ дистанц≥йного навчанн¤ Ќац≥онального техн≥чного ун≥верситету У’арк≥вський пол≥техн≥чний ≥нститутФ створено дистанц≥йний курс Уќснови педагог≥киФ на баз≥ навчального осв≥тнього середовища У¬еб- лас ’ѕ≤Ф [3].  урс Ї ведучим у систем≥ загальнопедагог≥чноњ п≥дготовки вчител≥в р≥зних навчальних заклад≥в. ћета курсу - озброЇнн¤ викладач≥в знанн¤ми основ сучасноњ педагог≥чноњ науки, основами педагог≥чних ум≥нь ≥ зд≥бностей, формуванн¤ ц≥нн≥сного ставленн¤ до педагог≥чноњ д≥¤льност≥, допомога у проектуванн≥, плануванн≥, розробц≥, орган≥зац≥њ та удосконаленн≥ навчального процесу, п≥двищенн¤ педагог≥чноњ культури та гуман≥тарно-≥нтелектуального р≥вн¤ http://dl.kpi.kharkov.ua/techn/net1/).

«астосуванн¤ даного дистанц≥йного курсу в педагог≥чн≥й п≥дготовц≥ викладач≥в техн≥чних ун≥верситет≥в передбачаЇ д≥¤льн≥сний п≥дх≥д, самокеруванн¤ навчанн¤м, глибинне розум≥нн¤ навчального матер≥алу, що п≥двищуЇ почутт¤ самовпевненост≥ ≥ поваги й забезпечуЇ умови дл¤ поширеного ≥нформац≥йного пошуку, обм≥ну педагог≥чним досв≥дом, умови пл≥дного сп≥вроб≥тництва ≥ сп≥лкуванн¤ учасник≥в навчального процесу. ѕ≥д час дистанц≥йних зан¤ть в≥д викладач≥в потр≥бно не ст≥льки засвоЇнн¤ навчального матер≥алу, ск≥льки створенн¤ власних результат≥в Ц г≥потез, досл≥джень, складанн¤ правил, конструюванн¤ моделей, тобто формуванн¤ в≥дпов≥дних педагог≥чних ум≥нь.

ƒл¤ ефективного управл≥нн¤ навчальним процесом у дистанц≥йному курс≥ Уќснови педагог≥киФ створено адаптивну модель д≥й тьютора, ¤ка враховуЇ ц≥л≥, методи, результати навчанн¤. ”правл≥нн¤ навчальним процесом зд≥йснюЇтьс¤ за допомогою:

-    навчальноњ ≥нформац≥њ (формуванн¤ педагог≥чних знань);

-    орган≥зац≥њ навчальноњ д≥¤льност≥ (формуванн¤ педагог≥чних ум≥нь, ц≥нн≥сного в≥дношенн¤ до педагог≥чноњ д≥¤льност≥);

-    п≥дтримки або забезпеченн¤ ¤кост≥ навчального процесу завд¤ки контрольно-коригуюч≥й п≥дсистем≥ (формуванн¤ зд≥бностей до саморозвитку ≥ самовдосконаленн¤);

-    сп≥лкуванн¤, в тому числ≥, орган≥зац≥њ сп≥впрац≥ у малих групах (формуванн¤ культури педагог≥чного сп≥лкуванн¤, про¤в≥в емоц≥йноњ активност);

-    засоб≥в педагог≥чних технолог≥й ≥ методолог≥чного анал≥зу зм≥сту ≥ орган≥зац≥њ ≥нформац≥њ (формуванн¤ творчих можливостей).

≤нформац≥йний матер≥ал припускаЇ зд≥йсненн¤ викладачами практичних д≥й: в≥дпов≥дей на запитанн¤, виконанн¤ практичних завдань, вир≥шенн¤ педагог≥чних ситуац≥й. ” дистанц≥йному курс≥ застосован≥ наступн≥ види педагог≥чних ситуац≥й:

1. —итуац≥¤-проблема, ¤ка ¤вл¤Ї собою опис реальноњ проблемноњ ситуац≥њ. ћетою Ї знаходженн¤ р≥шенн¤ ситуац≥њ або формулюванн¤ висновку про його неможлив≥сть.

2. —итуац≥¤-оц≥нка, ¤ка описуЇ положенн¤, вих≥д з ¤кого вже знайдений. ћета Ц провести критичний анал≥з прийн¤тих р≥шень, дати мотивований висновок ≥з приводу представленоњ ситуац≥њ њњ р≥шенн¤.

3. —итуац≥¤-≥люстрац≥¤, що представл¤Ї ситуац≥ю ≥ по¤снюЇ причини њњ виникненн¤ ≥ описуЇ процедуру р≥шенн¤. ћета пол¤гаЇ в проведенн≥ анал≥зу р≥шенн¤.

4. —итуац≥¤-попередженн¤, що описуЇ застосуванн¤ вже прийн¤тих ран≥ше р≥шень, у зв'¤зку з чим ситуац≥¤ носить тренувальний характер, служить ≥люстрац≥Їю до т≥Їњ або ≥ншоњ теми. ћетою Ї анал≥з даноњ ситуац≥њ, знаходженн¤ р≥шенн¤, використовуючи придбан≥ теоретичн≥ знанн¤.

“аким чином, викладач≥ виступають активними учасниками навчального процесу, њхн¤ роль не обмежуЇтьс¤ сприйн¤тт¤м ≥ самост≥йним осмисленн¤м матер≥алу.

“радиц≥йн≥ навчальн≥ методи трансформован≥ у дистанц≥йний курс таким чином, що доповнен≥ новими умовами нового навчального середовища (таблиц¤1).

“аблиц¤ 1. ћетоди орган≥зац≥њ навчанн¤, застосован≥ у дистанц≥йному курс≥ Уќснови педагог≥киФ з метою педагог≥чноњ п≥дготовки викладач≥в техн≥чних ун≥верситет≥в.

ћетод

—утн≥сть та призначенн¤

ћета застосуванн¤

≤нформац≥йне викладенн¤ навчального матер≥алу на сайт≥ курсу

Ћог≥чно завершений, науково обгрунтований ≥ систематизований виклад окремих тем зан¤тт¤, що визначають напр¤мок, зм≥ст ≥ характер самост≥йноњ та груповоњ роботи

‘ормуванн¤ основ педагог≥чних знань

≤ндив≥дуальн≥ практичн≥ завданн¤

ѕоглибленн¤, узагальненн¤ ≥ закр≥пленн¤ знань, застосуванн¤ њх при вир≥шенн≥ тематичних практичних завдань самост≥йно

‘ормуванн¤ вм≥нь самост≥йно працювати з ≥нформац≥Їю, розвиток наукового мисленн¤

√рупов≥ практичн≥ завданн¤

√руповий анал≥з зм≥сту завданн¤, п≥дготовка й обговоренн¤ пропозиц≥й щодо його вир≥шенн¤

‘ормуванн¤ вм≥нь конструювати взаЇмов≥дносини з учасниками навчального процесу, прогнозувати њх результативн≥сть, анал≥зувати ≥ зд≥йснювати рефлекс≥ю д≥¤льност≥ колег, залучати њх до анал≥тичноњ д≥¤льност≥, розвиток комун≥кативних ум≥нь

ƒискус≥њ

ќбговоренн¤ тематичних питань

јктив≥зац≥¤ сп≥лкуванн¤, розвиток творчоњ самост≥йност≥, комун≥кативноњ культури, вихованн¤ педагог≥чного такту

—амост≥йна робота

—амост≥йне засвоЇнн¤ навчального матер≥алу та виконанн¤ практичних завдань

–озвиток ум≥нь самост≥йно ≥ творчо мислити, здобувати нов≥ знанн¤ ≥ використовувати њх на практиц≥

јнал≥з конкретних ситуац≥й

–озгл¤д педагог≥чних ситуац≥й р≥зних вид≥в

‘ормуванн¤ вм≥нь критичного анал≥зу ситуац≥й та њх р≥шень

ћозковий штурм

ѕисьмове висуванн¤ учасниками групи максимальноњ к≥лькост≥ г≥потез по вир≥шенню завданн¤ за в≥дведений час

–озвиток творчих ум≥нь, формуванн¤ творчого профес≥йно-ор≥Їнтованого мисленн¤

 онсультац≥њ

ќтриманн¤ в≥дпов≥д≥ на окрем≥ теоретичн≥ чи практичн≥ питанн¤, по¤сненн¤ теоретичних положень чи аспект≥в њх практичного застосуванн¤

–озширенн¤, поглибленн¤ й детал≥зац≥¤ педагог≥чних знань, формуванн¤ вм≥нь вносити корективи у зм≥ст педагог≥чноњ д≥¤льност≥ в≥дпов≥дно зм≥неним задачам

¬икладач≥, ¤к≥ п≥двищують р≥вень своЇњ педагог≥чноњ п≥дготовки, навчаючись у дистанц≥йному курс≥ Уќснови педагог≥киФ, мають можлив≥сть за своњм розсудом дозувати сп≥лкуванн¤ з ≥нформац≥Їю, одногрупниками ≥ тьютором. ¬икористанн¤ у дистанц≥йному курс≥ р≥зних вид≥в д≥лових бес≥д,  переговор≥в у малих групах,  д≥ловоњ переписки, консультац≥й значно спри¤Ї удосконаленню навчального процесу, кращому сприйн¤ттю ≥ розум≥нню викладачами навчального матер≥алу, формуванню комун≥кативних ум≥нь.

—л≥д зазначити, що у дистанц≥йному курс≥ Уќснови педагог≥киФ викладач≥ мають змогу вибрати дл¤ себе, дл¤ своЇњ особистоњ д≥¤льност≥ найб≥льш ц≥кавий та ефективний з њхньоњ точки зору навчальний метод. ÷им п≥дтверджуЇтьс¤ вар≥ативна властив≥сть побудови, орган≥зац≥њ ≥ проведенн¤ курсу, спри¤нн¤ формуванню свободи вибору стратег≥њ навчальноњ д≥¤льност≥ ¤к особист≥сного мотивованого процесу.

Ќеобх≥дними умовами усп≥шного проходженн¤ дистанц≥йного курсу Уќснови педагог≥киФ Ї в≥дпов≥дний р≥вень мотивац≥њ викладач≥в, р≥вень працездатност≥, ум≥нн¤ самост≥йно отримувати необх≥дну ≥нформац≥ю, виокремлювати проблеми та шукати шл¤хи њх рац≥онального вир≥шенн¤, вм≥нн¤ критично анал≥зувати отриман≥ знанн¤ ≥ застосовувати њх у профес≥йн≥й д≥¤льност≥.

ƒоступн≥сть викладенн¤ матер≥алу у дистанц≥йному курс≥ в поЇднанн≥ з високим р≥внем мотивац≥њ отриманн¤ знань та дружньою атмосферою сп≥вроб≥тництва надають можлив≥сть ус≥м учасникам групи набути необх≥дних педагог≥чних ум≥нь при виконан≥ того чи ≥ншого виду д≥¤льност≥, а також опанувати потр≥бними дл¤ його виконанн¤ педагог≥чними знанн¤ми. ѕри цьому учасники не т≥льки освоюють педагог≥чну реальн≥сть, навчаючись дистанц≥йно, але одночасно створюють нов≥ формули та способи власноњ педагог≥чноњ д≥¤льност≥.

 ќтже, впровадженн¤ дистанц≥йного навчанн¤ у п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ викладач≥в техн≥чних ун≥верситет≥в здатне забезпечити новий, б≥льш високий р≥вень п≥сл¤дипломноњ осв≥ти, п≥двищити њх осв≥тньо-профес≥йний р≥вень ≥ р≥вень педагог≥чноњ культури.

Ћ≥тература

1.        ƒистанционное обучение: ”чебное пособие /ѕод ред. ≈.—. ѕолат. Ц ћ.: ¬ладос, 1998. —. 47-61

2.        ‘окин ё. √. ѕреподавание и воспитание в высшей школе: ћетодологи¤, цели и содержание, творчество: ”чеб.пособие дл¤ студ. высш. учеб. заведений. - ћ.: »здательский центр "јкадеми¤", 2002. - 224 с., с.5.

3.        —авченко Ќ.¬. ќсобенности виртуальной учебной среды У¬еб- ласс ’ѕ»Ф //≤нформатизац≥¤ осв≥ти ”крањни: стан, проблеми, перспективи: ћатер≥али третьоњ м≥жнародноњ науково-методичноњ конференц≥њ: 2005.- ’ерсон., 96 с., с.92-93

 

E-mail: natatv@kpi.kharkov.ua ©

»спользование данной информации допускаетс¤ только со ссылкой на источник и с разрешени¤ автора

Hosted by uCoz