√лавна¤   ѕубликации    ƒостижени¤    ƒоска объ¤влений  √остева¤ 

≤нформац≥йн≥ технолог≥њ в осв≥т≥: матер≥али ¬сеукрањнськоњ науково-практичноњ конференц≥њ (24-26 травн¤ 2006р.).-ћел≥тополь: ћƒѕ”, 2006.-74 с., —.62-63

ћ≈“ќƒ»„Ќ≈ «јЅ≈«ѕ≈„≈ЌЌя ƒ»—“јЌ÷≤…Ќќ√ќ  ”–—” Уќ—Ќќ¬» ѕ≈ƒј√ќ√≤ »Ф
“вердохлЇбова Ќ.™.
Ќац≥ональний техн≥чний ун≥верситет
Ђ’арк≥вський пол≥техн≥чний ≥нститутї

Ќа сучасному етап≥ розвитку дистанц≥йноњ осв≥ти дедал≥ б≥льшого поширенн¤ набуваЇ орган≥зац≥йно-методичний п≥дх≥д до навчального процесу, в основ≥ ¤кого лежить активна навчальна д≥¤льн≥сть. « метою п≥двищенн¤ загальнопедагог≥чноњ п≥дготовки ≥ п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ викладач≥в, асп≥рант≥в, студент≥в педагог≥чних спец≥альностей у ѕроблемн≥й лаборатор≥њ дистанц≥йного навчанн¤ створено дистанц≥йний курс Уќснови педагог≥киФ. —истема опануванн¤ даним курсом передбачаЇ ≥нтерактивну навчальну д≥¤льн≥сть його учасник≥в. ѕри такому п≥дход≥ необх≥дно визначити т≥ методи навчанн¤, ¤к≥ нададуть можлив≥сть формуванн¤ педагог≥чних знань ≥ ум≥нь, розвитку системи педагог≥чних ц≥нностей, педагог≥чноњ спр¤мованост≥, творчих можливостей, комун≥кативноњ д≥¤льност≥ особистост≥.

” дистанц≥йному курс≥ знайшли широке застосуванн¤ активн≥ методи навчанн¤. ƒо активних метод≥в навчанн¤, ¤к≥ в≥дтворюють зм≥ст профес≥йноњ д≥¤льност≥ викладач≥в ≥ можуть бути застосован≥ в дистанц≥йному курс≥ Уќснови педагог≥киФ можна в≥днести: метод ≥грового проектуванн¤, анал≥з ≥ розвТ¤занн¤ конкретних ситуац≥й, креативний метод, мозковий штурм, навчанн¤ в сп≥вроб≥тництв≥, п≥дготовка сп≥льних матер≥ал≥в, ≥нтерактивн≥ ситуац≥йн≥ вправи).

«астосуванн¤ методу ≥грового проектуванн¤ у дистанц≥йному курс≥ спри¤Ї розвитку творчих ум≥нь, що потребують конструюванн¤ знань та ор≥Їнтац≥њ в ≥нформац≥йному простор≥.  реативний метод у дистанц≥йному курс≥ ор≥Їнтований на створенн¤ осв≥тнього продукту ≥ на орган≥зац≥ю творчоњ д≥¤льност≥ учасник≥в. ќсновн≥ етапи креативного методу навчанн¤ можуть бути застосован≥ ¤к у окремому зан¤тт≥, так ≥ прот¤гом всього курсу. ≈фективним методом актив≥зац≥њ груповоњ творчоњ д≥¤льност≥ Ї Умозковий штурмФ. ‘акт в≥дсутност≥ безпосереднього впливу учасник≥в один на одного може спри¤тливо впливати на вс≥ етапи Умозкового штурмуФ. 

¬ основ≥ навчанн¤ у сп≥вроб≥тництв≥ лежить ≥де¤ допомоги, що ¤вл¤Ї собою один ≥з найкращих зразк≥в педагог≥чноњ культури сучасного викладача у в≥дносинах з≥ студентом. яскрава сторона цього методу Ц творч≥сть у сфер≥ навчанн¤ ≥ вихованн¤. ¬ищою ц≥нн≥стю дл¤ сп≥вроб≥тництва Ї в≥льна, повноправна, в≥дпов≥дальна ≥ всеб≥чно розвинута особист≥сть, њњ ун≥кальн≥сть ≥ творч≥ можливост≥. —п≥вроб≥тництво викладач≥в у дистанц≥йному курс≥ ви¤вл¤Їтьс¤ в гуманност≥, визнанн≥ достоњнства кожного, вихованн≥ через групову навчальну д≥¤льн≥сть, особливому ставленн≥ до ≥ндив≥дуальност≥ кожного учасника ¤к вищоњ ц≥нност≥, активн≥й педагог≥чн≥й позиц≥њ, орган≥зац≥њ взаЇмодопомоги. 
ќсновними засобами орган≥зац≥њ дискус≥й у дистанц≥йному навчанн≥ Ї форум, пошта курсу, список розсилки (асинхронна взаЇмод≥¤) та чат (синхронна взаЇмод≥¤). ” дискус≥¤х викладач≥ знаход¤ть шл¤хи вир≥шенн¤ профес≥йних проблем, що спри¤Ї поглибленню педагог≥чних знань, вм≥нь й актив≥зац≥њ власних резерв≥в ≥ шл¤х≥в самовдосконаленн¤.

¬ажливу роль у процес≥ проведенн¤ дистанц≥йного курсу в≥д≥граЇ орган≥зац≥¤ груповоњ д≥¤льност≥. Ќавчальну д≥¤льн≥сть у дистанц≥йному курс≥ потр≥бно анал≥зувати не саму по соб≥, а ¤к складову навчальноњ ситуац≥њ, в основ≥ ¤коњ лежить взаЇмод≥¤ викладач≥в м≥ж собою. 

ƒистанц≥йний курс Уќснови педагог≥киФ передбачаЇ р≥вноправний д≥алог м≥ж тьютором ≥ викладачем, коли навчальна д≥¤льн≥сть зд≥йснюЇтьс¤, головним чином, через ≥нтелектуальну й емоц≥йну взаЇмод≥ю м≥ж ними, а результат навчанн¤ пов'¤заний з метою навчального процесу. “аким чином, в≥дбуваЇтьс¤ перех≥д в≥д авторитарного навчанн¤ до сп≥вроб≥тництва. “ому ефективн≥сть дистанц≥йного навчанн¤ виражаЇтьс¤ в покращенн≥ емоц≥йного психолог≥чного кл≥мату у груп≥ за рахунок ефекту, ¤кий отримуЇтьс¤ при дос¤гненн≥ балансу м≥ж тьютором ≥ кожним учасником навчального процессу.

ќтже, дл¤ ефективного проведенн¤ навчального процесу у дистанц≥йному курс≥ сл≥д звернути особливу увагу на ≥нтерактивн≥сть ус≥х складових навчанн¤, направлених на актив≥зац≥ю навчальноњ д≥¤льност≥ учасник≥в навчанн¤. ѕерш за все, це стосуЇтьс¤ оволод≥нн¤ активними та груповими методами навчанн¤, а також засобами орган≥зац≥њ сп≥лкуванн¤, що створюють умови, у ¤ких особист≥сть може зайн¤ти активну позиц≥ю ≥ повною м≥рою ви¤вити себе ¤к суб'Їкт навчальноњ д≥¤льност≥. 

 

E-mail: natatv@kpi.kharkov.ua ©

»спользование данной информации допускаетс¤ только со ссылкой на источник и с разрешени¤ автора

Hosted by uCoz