√лавна¤   ѕубликации    ƒостижени¤    ƒоска объ¤влений  √остева¤ 

ћатер≥али 8-й м≥жн. конференц≥њ ”крањнськоњ асоц≥ац≥њ дистанц≥йноњ осв≥ти †Дќсв≥та ≥ в≥ртуальн≥сть-2004Ф. Ц ’арк≥в- ялта: ”јƒќ, 2004.-с. 270-274 

 –оль викладача в систем≥ дистанц≥йного навчанн¤

 ухаренко ¬.ћ., –ибалко ќ.¬., “вердохлЇбова Ќ.™.

ѕроблемна лаборатор≥¤ дистанц≥йного навчанн¤
Ќац≥ональний техн≥чний ун≥верситет У’арк≥вський пол≥техн≥чний ≥нститутФ,
’арк≥в, ”крањна

†E-mail: kvn@kpi.kharkov.ua  alena@kpi.kharkov.ua  natatv@kpi.kharkov.ua 

Abstract: The article contains information about the tutorТs influence on process of mastering of the knowledge by students in distant training. The levels of tutorТs productive activity are allocated. Besides we have discussed the peculiarities of tutorТs activity while teaching in the distant course.

¬ступ.

¬изначальну роль в дистанц≥йн≥й осв≥т≥ в≥д≥граЇ викладач (тьютор), бо саме в≥н керуЇ процесом навчанн¤, орган≥зац≥Їю ≥нформац≥њ у вс≥х њњ можливих формах ≥ видах.

ƒистанц≥йне навчанн¤ ¤к сукупн≥сть сучасних осв≥тн≥х технолог≥й дозвол¤Ї ≥ндив≥дуал≥зувати навчальний процес з урахуванн¤м особистост≥ дистанц≥йного студента. Ќавчанн¤ в дистанц≥йному курс≥ (ƒ ) - це не просто процес передач≥ знань в≥д викладача-тьютора до дистанц≥йного студента. ÷е ≥нтерактивний процес, що ірунтуЇтьс¤, насамперед, на особист≥сно-ор≥Їнтован≥й модел≥ осв≥ти. ќдна з найважлив≥ших задач проведенн¤ ƒ  пол¤гаЇ в т≥м, щоб, створюючи ≥нтерактивний комун≥кац≥йний мережний прост≥р, ви¤вл¤ючи ≥ндив≥дуальн≥ особливост≥ кожного учасника, стимулювати його до пошуку самост≥йного р≥шенн¤ проблем, до самоосв≥ти. —п≥льна д≥¤льн≥сть вс≥х учасник≥в особист≥сно-ор≥Їнтованоњ модел≥ осв≥ти реал≥зуЇтьс¤ через сп≥вроб≥тництво, а вс≥ учасники д≥¤льност≥ переход¤ть у позиц≥ю суб'Їкта. —п≥вроб≥тництво - умова формуванн¤ д≥алог≥чност≥ ≥ самозм≥ни кожного суб'Їкта в осв≥тн≥й д≥¤льност≥.

—п≥вроб≥тниками ѕроблемноњ лаборатор≥њ дистанц≥йного навчанн¤ Ќац≥онального техн≥чного ун≥верситету У’ѕ≤Ф визначен≥ необх≥дн≥ умови конструюванн¤ зм≥сту викладачем дл¤ п≥двищенн¤ ефективност≥ навчального процесу в дистанц≥йному курс≥:

Ј          урахуванн¤ ≥нтерес≥в ≥ ц≥лей кожного студента на основ≥ особист≥сного ц≥леполаганн¤, рефлекс≥њ ≥ зд≥йсненн¤ практичноњ д≥¤льност≥;

Ј          участь самого студента в побудов≥ особист≥сно-значимого зм≥сту забезпечуЇтьс¤ можлив≥стю в≥льного вибору навчальних модул≥в курсу;

Ј          створенн¤ продуктивного осв≥тнього пол¤, можливостей дл¤ творчост≥, активност≥, самост≥йност≥, самовр¤дуванн¤;

Ј          посл≥довн≥сть у зм≥ст≥, можлив≥сть обл≥ку ситуативних момент≥в ≥ розширенн¤ њхнх можливостей з використанн¤м суб'Їктивного досв≥ду студент≥в.

ќтже, взаЇмод≥¤ студента з тьютором в дистанц≥йному курс≥ маЇ своњ особливост≥. ¬икладач навчаЇ студента шукати знанн¤, керуЇ процесом њх засвоЇнн¤, допомагаЇ, контролюЇ, УсупроводитьФ прот¤гом всього навчального процесу.

ƒистанц≥йн≥ курси, розроблен≥ п≥д кер≥вництвом сп≥вроб≥тник≥в ѕЋƒЌ, провод¤тьс¤ на баз≥ в≥ртуального навчального середовища У¬еб- лас ’ѕ≤Ф. –озгл¤немо обов'¤зки тьютора на р≥зних етапах навчальноњ д≥¤льност≥ в дистанц≥йному курс≥.

ќбов'¤зки тьютора на етап≥ п≥дготовки до навчанн¤

Ќаб≥р групи слухач≥в. ƒл¤ цього тьютор створюЇ зм≥стовний ≥нформац≥йний лист, що м≥стить докладн≥ в≥домост≥ про курс ≥ про умови участ≥ в ньому ≥ розм≥щуЇ його у списку розсилки або на сайт≥ ун≥верситету. Ћист повинен м≥стити наступну ≥нформац≥ю: назва курсу, терм≥ни проведенн¤ (тривал≥сть), в≥домост≥ про автор≥в, мета, задач≥ курсу, дл¤ кого призначений курс, необх≥дна початкова п≥дготовка слухач≥в.

«абезпеченн¤ доступу до закритоњ частини курсу тим учасникам, ¤к≥ включен≥ в навчальну групу.

—творенн¤ списку розсилки дл¤ забезпеченн¤ сп≥лкуванн¤ м≥ж субТЇктами навчального процесу .

—творенн¤ докладноњ ≥нструкц≥њ з технолог≥њ навчанн¤: призначенн¤ ≥ використанн¤ основних п≥дсистем навчального середовища У¬еб- лас ’ѕ≤Ф, що дозвол¤ють працювати з теоретичним матер≥алом, б≥бл≥отечними ресурсами, глосар≥Їм, психолог≥чними тестами, тестами дл¤ самоперев≥рки, а також забезпеченн¤ системою сп≥лкуванн¤ м≥ж учасниками навчанн¤ (форум, чат, пошта).

—л≥д п≥дкреслити, що при п≥дготовц≥ ≥нформац≥њ тьютор повинен звернути увагу на полегшенн¤ дл¤ студент≥в процесу ознайомленн¤ з ≥нформац≥йним середовищем, а також п≥дсилити в н≥й засоби, зб≥льшуючи ефективн≥сть роботи тих, хто навчаЇтьс¤.

ќрган≥зац≥йн≥ питанн¤

–озклад навчального тижн¤. ѕрограма дистанц≥йного курсу розбита на модул≥, кожний з ¤ких призначений дл¤ дос¤гненн¤ конкретноњ дидактичноњ мети. Ќайчаст≥ше один модуль вивчаЇтьс¤ прот¤гом одного тижн¤. “ьютор повинен продумати навчальну д≥¤льн≥сть студент≥в на кожний навчальний тиждень, розпланувати дн≥ дл¤ проведенн¤ чат≥в, здач≥ тестових ≥ практичних завдань, курсових роб≥т ≥ т.≥.

«найомство учасник≥в групи. “ьютор повинен забезпечити спри¤тливий психолог≥чний кл≥мат в груп≥ ≥ перш за все орган≥зувати знайомство учасник≥в м≥ж собою. Ѕажано, щоб кожний з них м≥г представитис¤, розпов≥сти про своњ ≥нтереси, захопленн¤, знайти однодумц≥в.

–оль тьютора в орган≥зац≥њ дискус≥њ ¤к форми сп≥лкуванн¤ в дистанц≥йному курс≥

≈фект дискус≥њ переважаЇ вс≥ ≥нш≥ форми сп≥лкуванн¤ в дистанц≥йному курс≥, бо вона веде до формуванн¤  найб≥льш ст≥йких переконань, а також створюЇ передумови дл¤ активного висловленн¤ кожним субТЇктом своЇњ  позиц≥њ. ѕри орган≥зац≥њ ≥ проведенн≥ дискус≥њ тьютор виконуЇ так≥ рол≥:

ќрган≥зац≥йна роль. ¬становленн¤ програми дискус≥њ: предмет обговоренн¤, терм≥н проведенн¤, процедурн≥ правила ≥ норми прийн¤тт¤ р≥шень.

—оц≥альна роль. —творенн¤ дружнього соц≥ального простору дл¤ навчанн¤. —тимулюванн¤ участ≥ у дискус≥њ за допомогою р≥зних прийом≥в зворотного зв'¤зку, дружнього тону тощо.

ѕедагог≥чна роль. ¬икористанн¤ питань, за допомогою ¤ких можна ф≥ксувати дискус≥ю на головних концепц≥¤х й принципах. —труктуруванн¤ значеннЇвих блок≥в ≥ супроводженн¤ њх анал≥зом ¤кост≥ зм≥сту пов≥домлень ≥ загальною оц≥нкою розгл¤ду даноњ теми. ѕ≥дведенн¤ пром≥жних висновк≥в та п≥дсумк≥в.

“ехн≥чна роль. —творенн¤ комфортних умов "сп≥лкуванн¤" з навчальним середовищем ≥ програмним забезпеченн¤м.

ќрган≥зац≥¤ контролю

«д≥йсненн¤ контролю знань, ум≥нь, зд≥бностей дистанц≥йних студент≥в включаЇ, в першу чергу, р≥шенн¤ проблеми визначенн¤ сукупност≥ необх≥дних ¤костей знань, без ¤ких критер≥њ оц≥нки знань ≥ способи визначенн¤ р≥вн¤ њхнього засвоЇнн¤ ви¤вити не можна.  онтроль дозвол¤Ї тьюрору отримати ≥нформац≥ю про процес навчанн¤, вим≥р¤ти р≥вень дос¤гнень студент≥в, забезпечити њх еталонними тестами ≥ керувати стратег≥¤ми навчанн¤. ќтже, контроль спр¤мований на одержанн¤ ≥нформац≥њ, анал≥зуючи ¤ку, тьютор вносить необх≥дн≥ корективи прот¤гом всього навчального процесу.

¬изначимо функц≥њ тьютора при зд≥йсненн≥ контролю в ƒ :

Ј          ”згодженн¤ стандарт≥в виконанн¤ контрольних завдань, тест≥в (терм≥ни, режим, особливост≥);

Ј          –егул¤рний коментар про усп≥хи дистанц≥йних студент≥в (особливо на початкових етапах навчанн¤);

Ј          ”згодженн¤ готовност≥ окремих студент≥в до виконанн¤ заключного тесту або ≥спиту;.

Ј          —кладанн¤ рейтинговоњ таблиц≥ усп≥шност≥ ≥ активност≥ учасник≥в навчанн¤

ƒосв≥д проведенн¤ дистанц≥йних курс≥в показав, що тьютор повинен:

Ј          вм≥ти адаптувати своњ пов≥домленн¤ до особливостей студент≥в ≥ њхн≥х зд≥бностей, враховуючи њх репрезентативн≥ системи;

Ј          мати в≥дпов≥дн≥ зд≥бност≥, а також знанн¤, ум≥нн¤ ≥ навички з дисципл≥ни курсу, вм≥ти формулювати педагог≥чну мету, передбачати навчальний результат, створювати систему ≥ посл≥довн≥сть включенн¤ дистанц≥йних студент≥в у навчально-п≥знавальну д≥¤льн≥сть;

Ј          волод≥ти стратег≥¤ми навчанн¤ ≥ формувати потр≥бну систему зд≥бностей, знань, ум≥нь ≥ навичок студент≥в;

Ј          волод≥ти стратег≥Їю перетворенн¤ дистанц≥йного курсу в зас≥б формуванн¤ особистост≥, удосконаленн¤ потреб студент≥в у самовихованн≥, самоосв≥т≥ ≥ саморозвитку.

¬ дистанц≥йному навчанн≥ викладач, ¤кий творчо працюЇ сам, - стимулюЇ творч≥сть студент≥в, вчить њх думати, шукати, анал≥зувати. ”досконаленн¤ п≥дход≥в до складанн¤ навчальних програм, урахуванн¤ особливостей зм≥сту, стил≥в та форм дистанц≥йного навчанн¤ дозвол¤ть задовольнити потреби дистанц≥йних студент≥в. як насл≥док навчальноњ д≥¤льност≥ передбачаЇтьс¤, що кожний ≥ндив≥д, використовуючи св≥й попередн≥й досв≥д, створюЇ певну особисту ≥нформац≥йну систему або структуру ≥ поширюЇ њњ (своњ знанн¤) прот¤гом всього житт¤

“реба сказати, що одне з головних завдань, ¤ке ставитьс¤ зараз перед викладачами дистанц≥йних  курс≥в Ц це п≥двищенн¤ њхньоњ психолог≥чноњ компетентност≥. ѕсихолог≥чна компетентн≥сть Ц це на¤вн≥сть необх≥дних зд≥бностей, психолог≥чних знань вм≥нь. Ќеобх≥дними знанн¤ми вм≥нн¤ми людини вважаютьс¤ т≥, ¤к≥ допомагають њй зробити своЇ житт¤, а в≥дтак, ≥ оточенн¤ Ц повноц≥нним, ц≥кавим, насиченим. “реба враховувати основн≥ складов≥ психолог≥чноњ компетентност≥, ¤к≥ спри¤ють особист≥сному зростанню тьютора:

Ј          позитивне сприйманн¤ навколишньоњ д≥йсност≥, управл≥нн¤ власним псих≥чним станом, настроЇм;

Ј          подоланн¤ стереотип≥в негативного самосприйманн¤;

Ј          п≥двищенн¤ самооц≥нки, впевненост≥ в соб≥, власних силах ≥ можливост¤х;

Ј          вм≥нн¤ викликати симпат≥ю, встановлювати позитивн≥ м≥жособист≥сн≥ взаЇмостосунки;

Ј          анал≥з власних бажань, потреб, ор≥Їнтац≥¤ на реальн≥ життЇв≥ ц≥л≥.

–озвиваючи назван≥ складов≥ частини психолог≥чноњ компетентност≥, тьютор зможе стимулювати власне особист≥сне зростанн¤, вдосконалювати себе, гармон≥зувати свою взаЇмод≥ю з ≥ншими людьми.

” дистанц≥йному навчанн≥ головною задачею викладача-тьютора Ї полегшенн¤ ≥ разом з тим стимулюванн¤ процесу навчанн¤ студента, тобто ум≥нн¤ створювати в≥дпов≥дну атмосферу, спри¤тливу ≥нтелектуальну й емоц≥йну обстановку в аудитор≥њ, атмосферу психолог≥чноњ п≥дтримки.

ƒистанц≥йне навчанн¤ повинне будуватис¤ ≥ плануватис¤ в≥дпов≥дно до посл≥довност≥, у ¤к≥й перед студентом виникають т≥ або ≥нш≥ проблеми. якщо останн≥й знайшов дл¤ себе сутн≥сть проблеми, роль викладача зводитьс¤ до створенн¤ такоњ в≥льноњ ≥ невимушеноњ атмосфери, ¤ка буде стимулювати студента до њњ р≥шенн¤.

Ћ≥тература

1.         ƒистанц≥йне навчанн¤: ”мови застосуванн¤. ƒистанц≥йний курс: Ќавчальний пос≥бник 2-е вид., доп. /«а ред. ¬.ћ. ухаренка Ц ’арк≥в: Ќ“” У’ѕ≤Ф 2001.

 

 

E-mail: natatv@kpi.kharkov.ua ©

»спользование данной информации допускаетс¤ только со ссылкой на источник и с разрешени¤ автора

Hosted by uCoz